Veskitammi lasteaed logo

Dokumendid

Veskitammi Lasteaia tegevus on avalik, mistõttu on teatud osa dokumentidest veebilehel avalikustatud või muul viisil igaühele kättesaadav.

Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud lasteaeda saabunud ja lasteaias koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõude esitamisega.

DOKUMENDIREGISTER

Andmekaitsetingimused