Veskitammi lasteaed logo

Dokumendid

Veskitammi Lasteaed on registreeritud delikaatsete isikuandmete töötlejaks Andmekaitse Inspektsiooni registris, registridokumentidega saab tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel:  https://diatregister.just.ee/  – Avalikustatud registridokumendid.

Veskitammi Lasteaia tegevus on avalik, mistõttu on teatud osa dokumentidest veebilehel avalikustatud või muul viisil igaühele kättesaadav. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet, mida reguleerib
Isikuandmete töötlemise kord.

 

DOKUMENDIREGISTER