Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

poku

2022/2023

Õppeaasta teema:  VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

  • Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Rühmasisesed eesmärgid:

  • Kodu ja lasteaia koostöös püüame leida parima viisi lapse arengu toetamiseks.
  • Laste kooliks ettevalmistamine.

 

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED 

ESMASPÄEV

9.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

9.15- 9.50 Liikumine

 

TEISIPÄEV

9.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

11.30-12.30  Ujumine

 

KOLMAPÄEV

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

9.15 – 9.50    Liikumine

11.00- 11.35 Muusika

 

NELJAPÄEV

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

11.50- 12.25 Muusika

 

REEDE

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST
UJUMINE