Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

poku

POKU RÜHMA 2016/2017 ÕPPEAASTA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID:

1. Laps teab raamatute olulisust läbi muinasjuttude ja lastekirjanduse.
2. Laps teab väärtusi enda ümber – hoolivus, sallivus, ausus, julgus.
3. Koostöö edendamiseks kaasatakse lapsevanemaid.

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED 2016/2017.õppeaastal:

Teisipäev:

Ujumine 9.15-10.15

Muusika: 11.35 – 11.55

Kolmapäev:

Liikumine: 9.20- 9.40

Neljapäev:

Muusika: 11.35 – 11.55

Reede:

Liikumine: 10.45- 11.05  (õues)

 


ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST
UJUMINE