Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

poku

2020/2021

Õppeaasta teema „Laps ja raamat“

Õppeaasta üldeesmärgid:

  • Laste tundeelu, eneseväljendusoskust ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.
  • Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.
  • Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

Rühmasisesed eesmärgid:

  • Laps teab väärtusi enda ümber – hoolivus, sallivus, ausus, julgus.
  • Koostöö edendamiseks kaasatakse lapsevanemaid.
  • Laps teab raamatute olulisust läbi muinasjuttude ja lastekirjanduse.

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED 

ESMASPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.40-11.05 Liikumine

TEISIPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

11.20-11.45  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevus

11.00-11.25  Liikumine

NELJAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

9.20-9.45      Muusika

10.15-11.15  Ujumine

REEDE

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST
UJUMINE