Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

lotte

Lotte rühma eesmärgid lähtuvad lasteaia 2016/2017 õ/a. põhieesmärkidest:

1. Muinasjuttude ja lugude põhjal lavastades lihtsaid lavastusmänge, areneb laste kõne, mänguoskus ja esinemisjulgus.
2. Eduelamusi pakkudes kujuneb lapsel positiivne suhtumine iseendasse ja teistesse, projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat rakendades.
3. Lasteaia ja lastevanemate koostöö toetab lapse igakülgset arengut ja individuaalsust.

 

Lotte rühma õppe- ja kasvatustegevused 2015/2016 õppeaastal:

Esmapäev:
09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED
11.50 – 12.20 LIIKUMINE SAALIS
Teisipäev:
09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED
Kolmapäev:
09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED
11.55 – 12.30 MUUSIKA
Neljapäev:
09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED
09.15 – 10.15 UJUMINE
Reede:
09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED
09.30 – 10.05 LIIKUMINE ÕUES
11.55 – 12.30 MUUSIKA

Õpitegevuste kestvus on kuni 35 minutit

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST