Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

lotte

Õppe – ja kasvatustegevuste teema ja eesmärgid 2021-2022 õa

Aasta teema: „Viie meele matk“

Üldeesmärgid:

  • Õppe – ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.
  • Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm.

Rühma õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • Projektõppe käivitamine rühmas. Eesmärk: Rühmas on käivitunud projektõpe.
  • Kaasata lapsevanemaid projektõppe läbiviimisel. Eesmärk: Lapsevanemad on kaasatud projektõppe läbiviimisse.
  • Osaleda lasteaiavälistel tegevustel. Eesmärk: Osaletud on lasteaiavälistes tegevustes.

 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava

ESMASPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.15-10.40  Liikumine

 

TEISIPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

9.20-9.45   Muusika

 

KOLMAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevus

10.35-11.00     Liikumine

 

NELJAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.45-11.10 Muusika

9.15-10.15 Ujumine

 

REEDE

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST