Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

lotte

Õppe – ja kasvatustegevuste teema ja eesmärgid 2022-2023 õa

Aasta teema: „Viie meele matk“

Üldeesmärgid:

  • Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • Õppe– ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.
  • Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava

ESMASPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.30- 10.55 Muusika

11.45- 12.10 Liikumine

 

TEISIPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

9.20-9.45   Muusika

 

KOLMAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevus

11.45- 12.10  Liikumine

 

NELJAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.30- 10.55 Muusika

 

REEDE

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

11.30- 12.30 Ujumine

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST