Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

lotte

Õppe – ja kasvatustegevuste teema ja eesmärgid

Õppeaasta 2020/2021 teema: Laps ja raamat

Üldeesmärgid:

1. Laste tundeelu, eneseväljendusoskust  ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.

2. Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.

3. Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

Lotte rühma eesmärgid lähtuvad lasteaia 2020/2021 õppeaasta üldeesmärkidest:

1. Lapse kõne, mänguoskuse ja esinemisjulguse arendamine läbi lihtsate lavastusmängude lavastamise.

2. Lapse eneseregulatsiooni ja keskendumisvõimet toetamiseks kasutame rühmas Samm-sammult- ja vaikuseminutite metoodikaid.

3. Alustava rühma lastevanematega lasteaia ja lastevanemate koostöö loomine, lapse igakülgse arengu toetamiseks.

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava

Esmapäev:

09.15 – 12.15   ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

09.55-10.15   LIIKUMINE SAALIS

Teisipäev:

09.15 – 12.15   ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

09.50 – 10.10   MUUSIKA

Kolmapäev:

09.15 – 12.15   ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.15 – 10.35   LIIKUMINE ÕUES

Neljapäev:

09.15 – 12.15   ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

09.50 – 10.10   MUUSIKA

Reede:

09.15 – 12.15   ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST