Veskitammi lasteaed logo

Tugiteenused

Veskitammi Lasteaias pakutakse lapsele ja peredele vajadusel tervisetöötaja, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi tuge:

Logopeed peamajas Triin Rannut tel 6793096 triin@veskitammila.ee

Logopeed Möldre Majas Mariana Liiv mariana.liiv@veskitammila.ee
Logopeedi ametikoha eesmärk ja töö sisu

Tervisetöötaja Maire Kivimurd tel 6793096 maire@veskitammila.ee
Tervisetöötaja ametikoha eesmärk ja töö sisu

Eripedagoog/HEV koordinaator tel Liina Sukk tel 58080570  liina@veskitammila.ee
H
EVKO ametikoha eesmärk ja töö sisu

Psühholoog Kristina Oras tel 5173004 kristina.oras@sauevald.ee
Psühholoogi ametikoha eesmärk ja töö sisu

Sotsiaalpedagoog Kersti Valter  tel 59078781 kersti.valter@sauevald.ee
Sotsiaalpedagoogi ametikoha eesmärk ja töö sisu