Veskitammi lasteaed logo

Tugiteenused

Veskitammi Lasteaias pakutakse lapsele ja peredele vajadusel tervisetöötaja, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi tuge:

Logopeed peamajas Anni Granström (lapsepuhkusel)

Logopeed peamajas Triin Tõnts 6793096 triin.tonts@veskitammila.ee 

Logopeed Möldre Majas Mariana Liiv 53061012 mariana.liiv@sauevald.ee 
Logopeedi ametikoha eesmärk ja töö sisu

Tervisetöötaja Maire Kivimurd tel 6793096 maire@veskitammila.ee
Tervisetöötaja ametikoha eesmärk ja töö sisu

Eripedagoog/HEV koordinaator tel Liina Sukk tel 58080570  liina@veskitammila.ee
HEVKO ametikoha eesmärk ja töö sisu

Psühholoog Kristina Oras tel 5173004 kristina.oras@sauevald.ee
Psühholoogi ametikoha eesmärk ja töö sisu