Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Aasta teema: Laps ja raamat.

1.Laste tundeelu, eneseväljendusoskust  ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.

2.Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.

3.Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

2.1 Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

1. Õppetegevustes on rohkem kasutatud õuesõpet, projektipõhiseid metoodikaid: Samm-sammult, robootika elemente, avastusõpet.

3. Võõrkeelsete lastega on jätkatud järjepidevat tööd saavutamaks ühtlasem tase samaealiste rühmakaaslastega.

4. Õppekäikudele on kaasatud lapsevanemaid.

 

sipsik

Sipsiku rühma planeeritud õpitegevuste ajakava 

ESMASPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

9.30 – 9.55 Liikumine saalis

TEISIPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

11.50-12.55  Muusika

KOLMAPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

9.50-10.15  Liikumine õues

NELJAPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

10.10-10.35 Muusika

11.15-12.15 Ujumine

REEDE

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevu

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST