Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

sipsikRühma 2016/2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk:

1. Muinasjuttude, liisusalmide ja lastekirjanduse varal on kujundatud laste eetilisi, kõlbelisi ja üldinimlikke põhiväärtusi.
2. Õppe- ja kasvatustegevustes on rakendatud „Kiusamisest vabaks!“ metoodika elemente.
3. Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud rühma tegemistesse.
4. Kodu ja lasteaia koostöös kujuneb lapsel valmisolek õppimiseks.

Sipsiku rühma planeeritud õpitegevuste ajakava 2015/2016 õppeaastal:

 

ESMASPÄEV
09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused
11.15 – 11.45 Liikumine (saalis)
TEISIPÄEV
09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused
10.35 – 11.05 Muusika
KOLMAPÄEV
09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused
NELJAPÄEV
09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused
10.35 – 11.05 Muusika
11.15 – 12.15 Ujumine
REEDE
09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused
11.30 – 12.00 Liikumine (õues) 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST