Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

Rühma 2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk:

sipsik

Moto: Me õpime kõikjal!

1             Koostöös lapsevanematega on aidatud uutel Sipsiku rühma lastel lasteaia eluga harjuda ja kohaneda.

2             Toetatud on laste eneseväljendusoskust ning emotsionaalset ja sotsiaalset arengut läbi lõimitud tegevuste.

3             Õuesõppe läbiviimisel on kasutatud avastusõppe elemente ja teisi aktiivõppemeetodeid.

4             Digiseadmete ja robootika vahendite kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.

 

Sipsiku rühma planeeritud õpitegevuste ajakava 2018/2019 õppeaastal:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

9.50 – 10.10 Liikumine (saalis)

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

9.55 – 10.15 Muusika

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

9.50 – 10.10 Liikumine (õues)

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

9.15 – 10.15 Ujumine (Lotte rühma. Vanemad lapsed)

10.35 – 11.05 Muusika

REEDE

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST