Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2022/2023. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Aasta teema: Viie meele matk

Lasteaia põhieesmärgid tulenevalt 2021- 2022 õppeaasta kokkuvõttest:

  • Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe,probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm. Sel aastal rakendub avastusõpe alajaotusega ” Avasta mõõdud”
  • Laste kooliks ettevalmistamine.

 

 

sipsik

Sipsiku rühma planeeritud õpitegevuste ajakava 

ESMASPÄEV

9.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

9.50- 10.10 Liikumine

11.40- 12.00  Muusika

TEISIPÄEV

9.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

KOLMAPÄEV

9.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

9.50-10.10  Liikumine

NELJAPÄEV

9.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

11.30-11.50 Muusika

REEDE

9.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST