Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

7.3krõll

2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppeaasta teema: „Laps ja raamat“

Õppeaasta üldeesmärgid:

  • Laste tundeelu, eneseväljendusoskust ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.
  • Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.
  • Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

Rühma õppe– ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • Laps õpib ja saab uusi teadmisi läbi mängulise tegevuse.
  • Laps õpib tundma rühmakaaslasi, õpib nendega suhtlema ja arvestama.
  • Laps soovib tegevustes kaasa teha ja on õppeprotsessis loov.
  • Laps saab hakkama eakohase eneseteenindamisega.
  • Kodu ja lasteaia koostöös saab lapsevanem tagasisidet lapse arengu kohta.
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED 2020/2021 õppeaastal:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

11.25 – 11.45  Muusika

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

09.35 – 09.55  Liikumine saalis

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

11.25 – 11.45 Muusika

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

10.45 – 11.05 Liikumine õues

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad on: Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine. Õpivaldkonnad on lõimitud, üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi.