Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

7.3krõll

Rühma 2016/ 2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • Muinasjuttude ja lugude põhjal lavastades lihtsaid lavastusmänge areneb lastekõne, mänguoskus ja esinemisjulgus.
  • Laps arvestab oma eakaaslastega ja on omandanud: hoolivus, sallivus, austus, julgus.
  • Lasteaia ja pere koostöös on lapsevanemad kaasahaaratud lasteaia üritustesse.
ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED 2016/2017.õppeaastal:

 

ESMASPÄEV

 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

 

TEISIPÄEV

 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

 

11.05 – 11.30  Muusika

 

KOLMAPÄEV

 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

 

15.15 – 15.40  Liikumine

 

NELJAPÄEV

 

09.15 – 10.15 Ujumine

 

10.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

 

11.05 – 11.30 Muusika

 

REEDE

 

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

 

09.55 – 10.20 Liikumine

 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad: Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, ujumine, liikumine. Lapse maailmapildi kujundamise seisukohalt on tähtsad kõik õppevaldkonnad: üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi.