Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

7.3krõll

2023/2024

Õppeaasta teema:  RÕÕMSALT MÄNGIN, UURIN, AVASTAN!

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Õppe- ja kasvatustegevus lähtub kaasaegsest õpikäsitusest ja toetab iga lapse arengut.

2. Terviseedendus kajastub laste igapäevastes tegevustes.

3. Koostöö toimib üksteist mõistvalt ja toetavalt igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond, omavalitsus jt koostööpartnerid).

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED:

Esmaspäev

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

Teisipäev

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

09.50 – 10.25  Liikumine

12.05 – 12.40  Muusika

Kolmapäev

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

Neljapäev

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

Reede

09.15 – 12.45 Õppe- ja kasvatustegevused

09.50 – 10.25 Liikumine

12.05 – 12.40 Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Õpivaldkonnad on lõimitud, üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi.