Veskitammi lasteaed logo

Menüü

Menüü 08.-12.10

Menüü 15.-19.10

Menüü 22.-26.10

 

 

 

Lasteaeda toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS

Lasteaia toit valmistatakse OÜ Laagri Hariduse ja Spordikeskuse (Laagri Kooli) köögis Saue vallavalitsuse määratud toitlustaja poolt. Ajavahemikus 01.08.2012 -31.08.2017 on  toitlustamise korraldamiseks sõlmitud leping Baltic Restaurants Estonia AS-iga
Toitlustamise korraldamisega seotud küsimustele vastab lasteaia direktor. Menüüde koostamise, toidu valmistamise,  s.h allergeenide kohta küsige lasteaia tervisetöötajalt või toitlustaja esindajalt, Laagri Kooli söökla juhataja Annika Ivainenilt telefonil 58559114 või e-maili aadressil laagri.kool@daily.ee
Toitlustamine on garanteeritud lastele, kes on lasteaeda jõudnud hommikusöögi ajaks või kelle kohta on kella 9.30-ks teatatud, et laps saabub lasteaeda hiljem ning kelle toiduraha on tasutud õigeaegselt.

Toitlustajal jääb õigus vajadusel teha muudatusi menüüs