Veskitammi lasteaed logo

Õppe- ja kasvatustegevused

2023/2024. õppeaasta üldeesmärgid:

RÕÕMSALT MÄNGIN, UURIN, AVASTAN!

  • Õppe- ja kasvatustegevus lähtub kaasaegsest õpikäsitusest ja toetab iga lapse arengut.
  • Terviseedendus kajastub laste igapäevastes tegevustes.
  • Koostöö toimib üksteist mõistvalt ja toetavalt igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond, omavalitsus jt koostööpartnerid).