Veskitammi lasteaed logo

Õppe- ja kasvatustegevused

Võttes aluseks lasteaia 2016/2017 õppeaasta analüüsi tulemused, kavandatakse 2017/2018 aasta õppeperioodiks järgmised üldeesmärgid:

1. Lasteaia tegevused toetavad laste kasvamist hoolivateks ja tolerantseteks inimesteks, kes väärtustaksid oma kodu, peret ja kodumaad (Lasteaed -10; Eesti Vabariik – 100).

2. Õppe- ja kasvatustegevustes rakendatakse Avastustee, Kiusamisest vabaks, Samm-sammult, Vaikuseminutid  metoodikaid.

3. Lapsevanemad on kaasatud lasteaia põhiväärtusi (koostöö, hoolivus, loovus, traditsioonid ja järjepidevus) toetavasse õppe- ja kasvatusprotsessi.