Veskitammi lasteaed logo

Õppe- ja kasvatustegevused

2020/2021 õppeaasta üldeesmärgid:

Aasta teema: Laps ja raamat.

1. Laste tundeelu, eneseväljendusoskust ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.

2. Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.

3. Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.