Veskitammi lasteaed logo

Õppe- ja kasvatustegevused

2022/2023. õppeaasta üldeesmärgid:

Aasta teema: Viie meele matk

 

  • Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.