Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

8.3pipi

2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppeaasta teema: „Laps ja raamat“

Õppeaasta üldeesmärgid:

  • Laste tundeelu, eneseväljendusoskust ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.
  • Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.
  • Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

Rühma õppe– ja kasvatustegevuse eesmärgid lähtuvad lasteaia 2020/2021 õppeaasta üldeesmärkidest:

  • Lapse kõne, mänguoskuse ja esinemisjulguse arendamine läbi lastekirjanduse, muinasjuttude, liisusalmide ja lasteriimide.
  • Laps tuleb toime, vastavalt oma vanusele ja arengutasemele, igapäevaelu toimingute ja eneseteenindamisega.
  • Koostöö loomine rühma laste, lastevanemate ja lasteaia vahel, laste arengu toetamiseks.

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.30 – 10.50  Muusika

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

09.15 – 10.35  Liikumine saalis

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.30 – 10.50  Muusika

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.25 – 10.45  Liikumine õues

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST