Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

8.3pipi

Rühma 2016/ 2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

1. Laps suhtub raamatutesse lugupidavalt ja omandab õpetlike lugude põhjal hoolivat käitumist ümbritsevasse keskkonda.
2. Laps suhtub kaaslastesse sallivalt ja austavalt, hoolib ning aitab sõpra.
3. Lasteaia ja lastevanemate koostöö toetab lapse igakülgset arengut ja individuaalsust.

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava 2016/2017 õppeaastal:

ESMASPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

TEISIPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.05 – 10.30 Muusika

KOLMAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

15.40 – 16.05 Liikumine

NELJAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.05 – 10.30 Muusika

11.15 – 12.15 Ujumine

REEDE

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

9.30 – 9.55 Liikumine (õues)

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST

Lapse maailmapildi kujundamise seisukohalt on tähtsad kõik õppevaldkonnad; üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi.