Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

8.3pipi

2022/2023 õppeaasta 

Õppeaasta teema: VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.

2. Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist, kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Rühma õppe– ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Lapse kõne, mänguoskuse, algatusvõime ja esinemisjulguse arendamine läbi erinevate mängude, liikumistegevuste ja digivahendite kasutamise.

2. Koostöö rühma laste, lastevanemate ja lasteaia vahel laste arengu toetamiseks.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.00 – 10.25  Liikumine

11.25 – 11.50  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.00 – 10.25  Liikumine

11.25 – 11.50  Muusika

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST