Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

8.3pipi

2023/2024 õppeaasta 

Õppeaasta teema: RÕÕMSALT MÄNGIN, UURIN, AVASTAN!

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Õppe- ja kasvatustegevus lähtub kaasaegsest õpikäsitusest ja toetab iga lapse arengut.

2. Terviseedendus kajastub laste igapäevastes tegevustes.

3. Koostöö toimib üksteist mõistvalt ja toetavalt igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond, omavalitsus jt koostööpartnerid).

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

TEISIPÄEV

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

09.15 – 09.50  Liikumine

10.55 – 11.30  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

NELJAPÄEV

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

09.15 – 09.50  Liikumine

10.55 – 11.30  Muusika

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST