Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

 HEAD UUT AASTAT!

03.01. kell 9.30   Saue valla haridustöötajate andmekaitesealane koolitus. Osalevad direktor ja tervisetöötaja.

07.01. kell 10.00 Kuusepuu ärasaatmine “Uue algus”

07.01. kell 14.00 Saue valla haridusjuhtide ümarlaud Ääsmäe Lasteaias. Osaleb direktor.

09.01. kell   9.00 Poku rühm Filmimuuseumi külastus, teematund “Filmi sisse minek”.

11.01. kell 10.00  Lotte rühm õppekäigul Loodusmuuseumi tundi “Avastuste ruum”.

14.01. kell 10.00  Mõmmi rühm Laagri Kultuurikeskuses kontsertil “Trollid kutsuvad loomaaeda”.

14.01. kell 14.30 Amphora uuenduste koolitus Saue Gümnaasiumis. Osaleb direktor.

14. – 31.01. Lotte rühmas fotonäitus „Minu lemmik lemmikloom“

22.01. kell 12.00 õppejuhtide koosolek Ääsmäe Lasteaias. Osaleb õppejuht.

23.01. kell 11. 30  Mikumanni teater lasteetendusega “Kõige parem”.

NB! Alates 2019 aastast ei kasuta Saue Vallavalitsus Danske panga arveldusarvet. Alates märts 2019 on arveldusarve suletud. Palun üle vaadata oma  lepingud, kuhu on märgitud laekumiste jaoks Saue valla Danske panga arveldusarve numbrid.
SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS

Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2019.a 1.jaanuarist on 540 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 108 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustus.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.