Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

 

Oktoober

   4.10. kell  9.00 Laagri Kooli õpilased rühmades

   5.10. kell  6.30 õppereis Narva. Osaleb personal

   6.10. kell 16.00 Saue Vallavalitsuse õpetajatepäeva vastuvõtt haridusasutuste   töötajatele EMTA Kontserdisaalis

  7.- 18.10. Fotonäitus „Tervislik suvi” suunatud lastele

   7.- 25.10. Fotonäitus „Tervis rannast“ suunatud personalile

   7.10. kell   9.30 Saue valla haridusjuhtide ümarlaud. Osalevad direktor ja õppejuht

   8.10. kell 10.00 Lotte rühm osaleb KIK projektis „Nägemine loomariigis“

 10.10. kell   9.30 HAJÜ nõupidamine Muuga lasteaias. Osalevad direktor ja õppejuht

 10.10. kell   8.50 Sipsiku rühm osaleb Harjumaa Muuseumis leivanädala programmis 

 10.10. kell 13.00 projektipõhine õpe, lapsest lähtuv õpikäsitus. Osaleb personal

 11.10. kell 10.00 Lotte rühm osaleb Harjumaa Muuseumis leivanädala programmis

 15.10. kell 11.00 Saue valla lasteaedade õppejuhtide ümarlaud Veskitammi Lasteaias

 16.10. kell   9.55 Sportlik mängupidu ” Me lähme rukist lõikama”

 21.10. rahvusvaheline ettelugemispäev

 24.10. kell   9.20 avatud muusikategevus Muumi rühmas

 28.10. kell 11.30 Teater Trumm etenduseg „Lugu sinisest siilist“

 29.10. kell   9.20 avatud muusikategevus Poku rühmas

 30.10. kell   9.00 Puhhi rühm osaleb Eesti Loodusmuuseumi programmis “Isad ja pojad”

 31.10. kell   9.20 avatud muusikategevus Mõmmi rühmas

Tegevuskavas võib esineda muutusi millest informeerivad vastavalt rühmaõpetajad

 

 Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2019.a 1.jaanuarist on 540 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 108 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustust.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.

SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS