Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

  2.09. teadmistepäev

  3.09. kell 12.00 lasteaia sünnipäev

  9.09. kell   9.00 Sipsiku rühmal matkapäev

10.09. kell 17.00 Lotte rühma lastevanemate koosolek

11.09. kell   9.00 Puhhi rühma matkapäev

11.09. kell 16.30 Sipsiku rühma lastevanemate koosolek

11.09. kell 17.00 Mõmmi rühma lastevanemate koosolek

12.09. kell 16.30 Poku rühma lastevanemate koosolek

13.09. kell 10.00 Mõmmi rühma matkapäev

16.09. kell   9.00 Lotte rühma matkapäev

18.09. kell   9.30 Poku rühma matkapäev

18.09. kell 11.30 Lepatriinu teater etendusega „Näed, see seal!“

18.09. kell 17.00 Puhhi rühma lastevanemate koosolek

20.09. kell 10.00 Muumi rühma matkapäev

24.-25. 09. Arengu kavandamise ja sisehindamise koolitus. Osalevad direktor ja õppejuht

26.09.  kell   9.30 Väärtuskasvatuse konverents. Osaleb õppejuht

26.09.  kell   9.40 Mõmmi rühma pildistamine

            kell 10.30 Sipsiku rühma pildistamine

            kell 11.20 Puhhi rühma pildistamine

27. 09. kell   9.40 Muumi rühma pildistamine

            kell 10.30 Poku rühma pildistamine

            kell 11.20 Lotte rühma pildistamine

 

 Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2019.a 1.jaanuarist on 540 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 108 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustust.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.

SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS