Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

 

NB! Hoolekogu 27.11.2019 otsusega hakkab 1.jaanuarist 2020 lasteaias kehtima uus KODUKORD.

Info 2020 aasta osalustasude ja soodustuste kohta Saue valla lasteaedades.

Veebruar

3.02 Küünlapäeva tähistamine rühmades

3.02  kell 14.00 Saue valla haridusjuhtide ümarlaud. Osaleb direktor

3. -7.02 Mõmmi rühmas küünalde rühmasisene näitus

5.02 kell 11.30 Teater Nipitiri “Tuline tants”

6.- 7.02 Haridusjuhtide Aastakonverents. Osaleb direktor

6.02 kell 10.30 Puhhi rühm Lastemuuseum Miiamilla sõbrapäeva programmist osa  võtmas

10. -14.02  Poku rühmas rühmasisene sõbrapäeva kaartide näitus

13.02 kell Alusharidusjuhtide korraline teabepäev Keila Lasteaias Miki. Osalevad direktor ja õppejuht

14.02 kell 10.00 Sõbrapäeva tähistamine saalis

17.02 – 6.03. Näitus „Pidulik on kodutänav, tähtis sünnipäev on täna“

17.02 – 21.02 Puhhi rühmas rühmasisene näitus “Reisilt toodud meened”

19.02 kell 13.15 pedagoogiline nõupidamine

19.02 kell 17.00 hoolekogu koosolek

20.02 kell 10.30 Lotte rühm Saue valla koolieelikute EV aastapäeva pidulikul aktusel Saue Noortekeskuses

21.02 kell 10.00 Pidulik aktus Eesti Vabariigi 102. aastapäeva puhul

25.02 Vastlapäev „Me kelgule, me kelgule mahub veel üks laps…“

28.02 Projektipõhine tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel. Osaleb õppejuht

* Tegevuskavas võib esineda muudatusi, millest informeerivad rühmaõpetajad

 

 

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.

SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS