Veskitammi lasteaed logo

Uudised

Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS,  mille kasutaja saab lasteaia ürituste kava jälgida ELIISi sündmuste kalendris.

 • Alates 1.septembrist 2024.a on rühmad avatud kell 7.30-18.00. Hommikuti kell 7.00-7.30 võtab lapsi vastu valverühm. Täpsemat infot saab augustis rühmaõpetajatelt.
 • Vabariigi Valitsus kehtestas oma 7.12.2023. a istungil alampalga määraks 820 eurot alates 1.01.2024. Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% töötasu alammäärast, mis on alates 2024. aasta 1. jaanuarist  164 eurot.
  Sellest tulenevalt muutuvad ka Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

  • täisosalus 164 eurot;
  • 50%-suurune soodustus 82 eurot;
  • 75%-suurune soodustus 41 eurot.

  Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

  Soodustuse saamise tingimuste kohta on võimalik infot saada Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist või haridusspetsialist Lily Roobi käest lily.roop@sauevald.ee.

  Majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda lasteasutuse toetust (tingimused: leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära 600 eurot ja rahvastikuregistri järgne elukoht Saue vallas vähemalt 6 kuud). Kontaktisik lastekaitsespetsialist Liis Tooming liis.tooming@sauevald.ee.

  Jätkuvalt on oluline lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Saue vallas kalendriaasta 1. jaanuari seisuga!

SEB pank EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS