Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

 

NB! Hoolekogu 27.11.2019 otsusega hakkab 1.jaanuarist 2020 lasteaias kehtima uus KODUKORD.

Info 2020 aasta osalustasude ja soodustuste kohta Saue valla lasteaedades.

 

Juuni kuuteemad rühmades:

 

Mõmmi      -  Mis sa,mis sa suvel teed? Millised on suveteed?

Poku          -  Laps see astub tips ja taps, kasvab järjest suuremaks!

Lotte          -  Päikene paistab ja loodus rõkkab….                      

Sipsik        -   Päike , õhk ja vesi – need on sõbrad kolmekesi!

Muumi       -   Käes on Juuni -Muumi soovib saada pruuniks.

Puhh          -   Suvi õues, suvi põues!

 

1.06.2020 kell 10.00 Lastekaitsepäeva tähistamine.

1.06.2020 kell 14.00 Saue valla haridusjuhtide ümarlaud. Osaleb direktor.

3.06.2020 kell 17.00 Uute laste lastevanemate koosolek.

4.06.2020 kell 18.00 Veskitammi Lasteaia Möldre maja töötajate koosolek.

9.06.2020 kell 12.00 Lotte rühma ja Sipsikute rühma kahe lasteaia lõpetaja lõpuüritus lasteaia õuealal järgides Terviseameti nõudeid.

* Tegevuskavas võib esineda muudatusi, millest informeerivad rühmaõpetajad

 

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.

SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS