Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

 

18.02 – 01.03. Näitus “Eesti rahvussümboolikaga esemed”koostöös peredega.

4.03. kell 14.00 Valla haridusasutuste juhtide infopäev. Osaleb direktor.

5.03. kell  9.30  Vastlapäeva tähistamine.

6.03. kell 10.00 Luulehommik Veskitammi Lasteaia lastele.

7.03. kell 10.00 Muumi ja Mõmmi rühmad Saue valla kultuurikeskuses vaatamas “Koerte teatrit.“

8.03. kell 10.00 Eesti mäng koolieelsetele rühmadele.

11.03 – 15.03 Puhhi rühma näitus “Minu lemmikraamat”

11.03. kell 11.00 Mõmmi rühm külastab Riigikogu.

13.03. kell 10.00 Jäätmealane õppepäev koolieelsetele rühmadele.

14.03. kell 10.00 Emakeelepäeva (luulehommik) tähistamine Riisipere Lasteaias.

15.03. kell 10.00 Puhhi rühm külastab Pääsküla raamatukogu.

15.03. kell 10.00 Poku rühm külastab Riigikogu.

 18.03. – 5.04. Laste kunstitööde kevadnäitus

19.03. kell 10.00 Harjumaa alusharidusjuhtide teabepäev. Osaleb direktor.

22.03. kell 10.00 Lotte rühm külastab Riigikogu.

28.03. kell 10.30 Lasteaia teatri ühiskülastus Saue valla kultuurikeskusesse vaatama etendust Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY etendusega „Buratino.”

28.03. Osaleb Lotte rühm teatripäeval „Karsumm“ Kiili Lasteaias.

 

NB! Alates 2019 aastast ei kasuta Saue Vallavalitsus Danske panga arveldusarvet. Alates märts 2019 on arveldusarve suletud. Palun üle vaadata oma  lepingud, kuhu on märgitud laekumiste jaoks Saue valla Danske panga arveldusarve numbrid.
SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS

Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2019.a 1.jaanuarist on 540 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 108 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustus.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.