Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

Allalaaditud fail (1)

 

 

Suvine töökord:
25.-29. juunil on avatud:
- Puhhi rühm (Puhhi, Muumi, Sipsiku ja Nublu rühmade lastele)
- Mõmmi rühm (Mõmmi, Poku, Lotte ja Krõlli rühmade lastele)

Lasteaed on suvepuhkuseks suletud 1.juuli – 31.juuli  2018

 1.-3. augustil on avatud:
- Poku rühm (Poku, Lotte ja Mõmmi rühmade lastele)
- Sipsiku rühm (Sipsiku, Muumi, Puhhi, Nublu rühmade lastele)

Alates 6.augustist töötavad Mõmmi, Poku, Lotte, Sipsiku ja Puhhi rühm. Muumi ja Nublu rühma lapsed on Sipsiku rühmas.

Alates 13.augustist töötavad kõik rühmad, v.a Sipsik, mis võtab uued lapsed vastu alates 14.augustist.

 

6.-10.augustil töötavad k

1.06. kell 10.00 Lastekaitsepäeva tähistamine – asfaldijoonistused

5.06. kell 13.00 Krõlli rühma lõpupidu lasteaia saalis.

6.06. kell 13.00 Pipi rühma lõpupidu lasteaia saalis.

7.06. kell 16:00 Sipsiku rühma lõpupidu lasteaia saalis.

8.06. kell 13.00 Nublu rühma lõpupidu lasteaia saalis.

11.06. kell   9.15  Muumi rühmal kinotund loovustoas.

13.06. kell 13.15  Pedagoogiline nõupidamine õpetajate toas.

13.06. kell 17.00  Hoolekogu koosolek õpetajate toas.

14.06. kell 11.00  Nublu, Pipi, Krõll, Sipsik – jäätmealane ettekanne koolieelikutele Veskitammi Lasteaia saalis.

14.06. kell 13.30  Õpetajaabide koosolek õpetajate toas.

 

 Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2018.a 1.jaanuarist on 500 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 100 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustus.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.