Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

 

Näitus „Minu ema unistus“  6. – 17.mai.

3.05. kell 10.30 Lotte rühm Saue valla kultuurikeskuses esinemas.

3.05. kell 10.00 Muumi rühm Pääsküla raamatukogus.

6.05. kell 14.00 Saue valla haridusjuhtide nõupidamine.

7.05. kell 10.00 Laagri Lasteaedade Karikas 2019 koolieelikute rühmadele.

9.05. kell 10.00 Lotte rühm Saue Noortekeskuses esinemas Saue Päevakeskuses eakate sünnipäevapeol.

9.05. kell 16.30 Muumi rühma emadepäevapidu.

9.05. kell 17.15 Poku rühma emadepäevapidu.

10.05. kell 16.30 Lotte rühma emadepäevapidu.

13.05. kell 16.15 Sipsiku ja Puhhi rühmade emadepäevapidu.

13.05. kell 17.15 Mõmmi rühma emadepäevapidu.

15.05. kell 10.00 Veskitammi Lasteaia Sipsiku, Puhhi ja Lotte rühmade spordipäev.

17.05. kell 9.30 Lotte rühma Veskitammi Väledate rettaetapp.

20.05. kell 9.15 Poku rühma jalgrattamatk Harku metsas.

21.05. kell 10.00 Saue valla lasteaedade tantsupidu Laagri Kooli  sataadionil.

22.05. kell 9.15 Mõmmi rühma jalgrattamatk Harku metsas.

24.05. kell 11.00 Lotte rühma Veskitammi Väledate jooksuetapp.

29.05. kell 9.15 Muumi rühma jalgrattamatk Harku metsas.

29.05. kell 17.00 Uute lastevanemate koosolek.

31.05. kell 16.30 Perepäev.

 

NB! Alates 2019 aastast ei kasuta Saue Vallavalitsus Danske panga arveldusarvet. Alates märts 2019 on arveldusarve suletud. Palun üle vaadata oma  lepingud, kuhu on märgitud laekumiste jaoks Saue valla Danske panga arveldusarve numbrid.
SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS

Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2019.a 1.jaanuarist on 540 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 108 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustus.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.