Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

 

NB! Hoolekogu 27.11.2019 otsusega hakkab 1.jaanuarist 2020 lasteaias kehtima uus KODUKORD.

Info 2020 aasta osalustasude ja soodustuste kohta Saue valla lasteaedades.

 

Märts

Näitus „Pidulik on kodutänav, tähtis sünnipäev on täna“

2.03 kell 14.00 Saue valla haridusjuhtide ümarlaud. Osaleb direktor

9.-13.03 Ilusate eestikeelsete sõnade talgud

10.03 kell 14.00 Saue valla lasteaedade õppejuhtide infokoosolek. Osaleb õppejuht

11.03 kell 10.00 Emakeele kaunis kõla. Luulehommik Veskitammi Lasteaia lastele

12.03 kell 10.00 Emakeelepäeva (luulehommik) tähistamine Riisipere Lasteaias

18.03 kell 9.15 Lotte rühm Eesti Lastekirjandus Keskuses

19.03 kell 10.00 Sipsiku rühm ja Muumi rühm Laagri Kultuurikeskuses vaatamas filmi “Sipsik”

19.03 kell 13.30 Üritusteplaani arutelu õpetajatega

25.03 Puhhi rühm osaleb teatripäeval Karsumm

* Tegevuskavas võib esineda muudatusi, millest informeerivad rühmaõpetajad

 

 

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.

SEB pank           EE781010220028782015 SAUE VALLAVALITSUS
Swedbank          EE532200001120155821 SAUE VALLAVALITSUS