Veskitammi lasteaed logo

Uudised

  • Lasteaed kasutab internetipõhist infosüsteemi ELIIS       

Allalaaditud fail (1)

 

05.11. kell 9.00 – 11.30 Puhhi rühm õppekäigul Keilasse, Harjumaa muuseumi „Mardi- ja Kadripäeva“ üritusele.

7.11. kell  9.00  Muumi rühm Harjumaa muuseumis ” Kadri-ja Mardipäev“

8.11. Isadepäeva õhtu “Minu isa on rammumees”

         kell 16.30 Sipsiku, Puhhi ja Lotte rühmad  

         kell 17.30 Mõmmi, Muumi ja Poku rühmad

13.11. kell 10.00 Mõmmi rühm Roosioksa linnupargis

14.11. kell 10.00 Pakiroboti (Starship) tutvustamine. Poku rühm.

16.11. kell 17.00 Lotte rühmas Vanaisadeõhtu.

21.11. kell 13.15 Pedagoogiline nõupidamine.

22.11. kell 10.30 – 12.00 Puhhi rühma õppekäik kinno Saue valla Kultuurikeskusesse, vaatame filmi “Niko ja lendavad põhjapõdrad”.

23.11. Kadripäev rühmasisene

23.11. kell 9.20 Veeteemaline projekt AS Tallinna Vesi poolt Poku, Mõmmi ja Muumi rühmadele.

28.11. kell 11.30 Teatrietendus “Võluleib”

28.11. kell 17.00 Hoolekogu koosolek.

 

Teadmiseks:

Lasteaia osalustasu suurus sõltub Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2018.a 1.jaanuarist on 500 eurot. Osalustasu suurus sellest summast on 20 % ehk 100 eurot.
Kui rahvastikuregistri andmetel on lapse ja mõlema vanema elukohaks Saue vald, siis on perel õigus saada osalustasu soodustus.

Saue Vallavolikogu määrusega “Saue valla koolieelses munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord” saab tutvuda siin:  https://www.riigiteataja.ee/akt/405032014053

Tutvuge Terviseameti soovitustega nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteaedades.