Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

9.3nublu

2022/2023 õppeaasta 

Õppeaasta teema: VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.

2. Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist, kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Laste kooliks ettevalmistamine.

2. Mängu, loovtegevuse, eakohase töö ja õppimise kaudu laste väärtushinnangute kujundamine tuginedes „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikale, projekti- ja avastusõppe põhimõtetele.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.25 – 11.00  Liikumine

11.55 – 12.30  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.25 – 11.00  Liikumine

11.55 – 12.30  Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Lapse maailmapildi kujundamise seisukohalt on tähtsad kõik õppevaldkonnad: üks valdkond toetab teist, tekitades lastes õpihimu, soovi küsimustele vastuseid leida ning märgatust ja kogetust järeldusi teha.