Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

9.3nublu

Rühma 2016/ 2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

1.Lapsed suhtuvad raamatutesse lugupidavalt ja omandavad õpetlike lugude põhjal hoolivat käitumist ümbritsevasse keskkonda.
2.Lapsed suhtuvad eakaaslastesse sõbralikult ning austavad teiste inimeste erinevusi ja kombeid.
3.Lastevanematega on tehtud koostööd lähtudes iga lapse individuaalsest arengutasemest.

Õppe- ja kasvatustegevuse ajakava 2016/2017 õppeaastal:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

12.00 – 12.25  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

16.05 – 16.30  Liikumine (saalis)

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.15 -  11.15  Ujumine

12.00 – 12.25  Muusika

REEDE

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.20 – 10.45  Liikumine (õues)

 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad: Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, ujumine, liikumine. Lapse maailmapildi kujundamise seisukohalt on tähtsad kõik õppevaldkonnad: üks valdkond toetab teist, tekitades lastes õpihimu, küsimustele vastuseid leida ning märgatust ja kogetust järeldusi teha.