Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

9.3nublu

2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppeaasta teema: „Laps ja raamat“

Õppeaasta üldeesmärgid:

  • Laste tundeelu, eneseväljendusoskust ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.
  • Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.
  • Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • Digiseadmeid, eelkõige Smarttahvlit, kasutatakse õppetegevuste rikastamiseks.
  • Lapsed on kohanenud lasteaiaga.
  • Väärtushoiakute kujundamine tuginedes „Kiusamisest vaba lasteaed“ projekti põhimõtetele.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED 2020/2021 õppeaastal:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.55 – 11.20  Muusika

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

09.55 – 10.15  Liikumine saalis

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.55 – 11.20  Muusika

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.00 – 10.25  Liikumine (õues)

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad: Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine. Lapse maailmapildi kujundamise seisukohalt on tähtsad kõik õppevaldkonnad: üks valdkond toetab teist, tekitades lastes õpihimu, küsimustele vastuseid leida ning märgatust ja kogetust järeldusi teha.