Veskitammi lasteaed logo

Lasteaia tasu

Lasteaia tasud on:
1) Saue vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu
2) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus

OSALUSTASU
Saue Vallavolikogu 21.12.2017.a määrusega nr 32 on kinnitatud vanema osalustasu määr.

Osalustasu suurus on ühe lapse kohta summa, mis moodustab 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus, mis 2021. aastal on 116.80 eurot.

Saue valla lasteaia kohatasu soodustuse taotluse saab lapsevanem esitada ARNO e-keskkonnas. Taotlus tuleb esitada, kui vanem kasvatab last üksinda, ent rahvastikuregister seda ei kajasta või peres kasvab kolm või enam alaealist last või tegemist on kärgperega. Sisse loginud kasutajal on rubriigis „Minu lapsed“ vastav nupuke. Taotluse esitamiseks peab lapsel olema kinnitatud lasteaiakoht. Soodustus hakkab kehtima taotluse esitamisele järgnevast kuust juhul, kui soodustuse saamise aluseks olevad tingimused on täidetud.

Osalustasu soodustused lasteasutuses juhul, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on järgnevad:

1) 50 % lapsevanema poolt tasutavast osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2021. aastal on 58.40 eurot;
2) kui perekonnas on kaks alaealist last, kes käivad üheaegselt lasteasutuses, siis teise lapse eest on soodustus 75% osalustasust kuus ehk lapsevanem tasub kohatasu lapse eest 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast, mis 2021.aastal on 29.20 eurot;
3) kui perekonnas on kolm või enam alaealist last, kellel on ühised mõlemad vanemad või kes kõik on Eesti rahvastikuregistris registreeritud samal aadressil Saue valla elanikena, on soodustuse suurus kõigi lasteasutuses käivate laste eest 100% osalustasust kuus.
Põhjalikum info Saue valla kodulehel.

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on
Kersti Kraag
Kersti.Kraag@sauevald.ee
telefon: 5150017

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

1. septembrist 2020 on Saue valla munitsipaallasteaedades toidupäeva maksumus 2.20 EUR. Toitlustustoetust 0.65 senti päeva kohta makstakse Saue Vallavalitsuse poolt toitlustajale nende laste eest, kes koos mõlema vanema või üksikvanemaga on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud.

Toidupäeva maksumuse arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks lapsevanema e-posti aadresiile. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.
Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud päevade arvu eest.
Söögiraha võlgnevuse korral üle ühe kuu lõpetatakse lapse toitlustamine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
Toiduraha tasumine toimub arveldusarvele nr 10220208411229 SEB Pangas. Toiduraha maksekorraldusele märkida: Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS. Selgitusse: lapse nimi ja rühm
Toidupäevade arvestaja on Laagri Kooli söökla juhataja
Annika Ivainen
laagri@dailyspecial.ee
telefon: 58559114

UKSE MAGNETKAARDI HIND
Lasteaeda sissepääs on laste turvalisuse tagamiseks korraldatud magnetkaartidega. Uksekaardi hind on kehtestatud Saue Vallavalitsuse korraldusega.