Veskitammi lasteaed logo

Lasteaia tasu

Lasteaia tasud on:
1) Saue vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu
2) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus

OSALUSTASU
Saue Vallavolikogu 21.12.2017.a määrusega nr 32 on kinnitatud vanema osalustasu määr.

Vabariigi Valitsus kehtestas alates 2024. aasta 1. jaanuarist  töötasu alammääraks 820 eurot. Saue valla munitsipaallasteaias on osalustasu suurus 20% töötasu alammäärast, mis on alates 2024. aasta 1. jaanuarist  164 eurot. Sellest tulenevalt muutuvad ka Saue valla munitsipaallasteaia kohatasud:

  • täisosalus 164 eurot;
  • 50%-suurune soodustus 82 eurot;
  • 75%-suurune soodustus 41 eurot.

Osalustasu arvestus algab päevast, mil laps lasteaia nimekirja arvatakse ja lõpeb lasteaia nimekirjast väljaarvamise päevast. Osalustasu on kuupõhine ja see tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

Soodustuse saamise tingimuste kohta on võimalik infot saada Saue valla koduleheküljelt hariduse rubriigist või haridusspetsialist Lily Roobi käest lily.roop@sauevald.ee.
https://sauevald.ee/osalustasu-valla-munitsipaallasteaias

Majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust (tingimus: leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära 600 eurot). Kontaktisik lastekaitsespetsialist Liis Tooming liis.tooming@sauevald.ee.

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on
Helle Abroi
Helle.Abroi@sauevald.ee
telefon: +372 6541137

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS

Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 2023. a 1. novembrist 2,50 eurot. Nende laste, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik, on toidupäeva maksumus 1,85 eurot ning vahe 0,65 senti kompenseeritakse Saue valla eelarvest.

Alates 1.jaanuarist 2024 seoses 22% käibemaksu kehtima hakkamisega on lapse toidupäeva maksumus 2,54 eurot, Saue valla elanikele 1,89 eurot. 

Toidupäeva maksumuse arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks lapsevanema e-posti aadresiile. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.

Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud päevade arvu eest.
Söögiraha võlgnevuse korral üle ühe kuu lõpetatakse lapse toitlustamine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
Toiduraha tasumine toimub arveldusarvele nr 10220208411229 SEB Pangas. Toiduraha maksekorraldusele märkida: Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS. Selgitusse: lapse nimi ja rühm
Toidupäevade arvestaja on Laagri Kooli söökla juhataja
Annika Ivainen
laagri@dailyspecial.ee
telefon: 58559114

UKSE MAGNETKAARDI HIND
Lasteaeda sissepääs on laste turvalisuse tagamiseks korraldatud magnetkaartidega. Uksekaardi hind on kehtestatud Saue Vallavalitsuse korraldusega.