Veskitammi lasteaed logo

Kodukord

Lasteaia kodukord on koostatud Veskitammi Lasteaia ja lapse pere vahelise koostöö edendamiseks ja lastevanemate informeerimiseks Veskitammi Lasteaia töökorraldusest.

Koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga on valminud lasteaia kodukord, mille 27.novembril 2019 on kinnitanud lasteaia hoolekogu.

Veskitammi Lasteaia KODUKORD