Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2023/2024. ÕPPEAASTA TEEMA JA PÕHIEESMÄRGID:

Aasta teema: RÕÕMSALT MÄNGIN, UURIN, AVASTAN!

Lasteaia põhieesmärgid:

1. Õppe- ja kasvatustegevus lähtub kaasaegsest õpikäsitlusest ja toetab iga lapse arengut.

2. Terviseedendus kajastub igapäevases tegevuses.

3. Koostöö toimib üksteist mõistvalt ja toetavalt igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond, omavalitsus jt koostööpartnerid).

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED puhh

Esmaspäev 

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

09.20 – 09.45 Muusika

11.30 – 11.55 Liikumine

Teisipäev 

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

Kolmapäev 

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

11.30 – 11.55 Liikumine

Neljapäev 

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

10.15 – 11.15 Ujumine

11.45 – 12.10 Muusika

Reede 

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST