Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

puhhRühma 2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

ME ÕPIME KÕIKJAL!

  • Laste eneseväljendusoskust ning emotsionaalset ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lõimitud tegevuste.
  • Õuesõppe läbiviimisel on kasutatud avastusõppe elemente ja teisi aktiivõppemeetodeid.
  • Digiseadmete ja robootika vahendite kasutamist on seostatud õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkidega
  • Laste loomulikku huvi ja teadmisi ümbritsevast elust ja loodusest on hangitud läbi kogemuste.
  • Laste eneseväljendusoskust ning emotsionaalset ja sotsaiaalset arengut on toetatud läbi lõimitud tegevuste.
  • On tähtsustatud kodu ja lasteaia koostööd.
  • On nõustatud ja toetatud lastevanemaid lapse arengu küsimustes.

 

Õppe ja kasvatustegevuste ajakava 2018/2019 õppeaastal

ESMASPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.10 – 10.30 LIIKUMINE (saalis)

TEISIPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

09.15 – 10.15 UJUMINE

11.30 – 11.50 MUUSIKA

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.10 – 10.30 LIIKUMINE (õues)

NELJAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

09.55 – 10.15 MUUSIKA

REEDE

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST