Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2022/2023 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 

puhh

Aasta teema:  Viie meele matk

Üldeesmärgid:

  •  Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

  • Kasutada õppe- ja kasvatustegevustes enam robootika elemente
  • Rohkem õppimist läbi mängu
  • Innustada lapsi rohkem liikuma

 

Õppe ja kasvatustegevuste ajakava 

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.10- 10.35 LIIKUMINE

12.00- 12.25 MUUSIKA

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.10-10.35 LIIKUMINE

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

9.15- 10.15 UJUMINE

11.00- 11.25 MUUSIKA

REEDE

09.15 – 12.30 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST