Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgidpuhh

 

Õppeaasta teema: Laps ja raamat

Üldeesmärgid:

  1. Laste tundeelu, eneseväljendusoskust  ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.
  2. Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.
  3. Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav

 

Rühma õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid

  1. Laps suhtub raamatutesse lugupidavalt ja omandab õpetlike lugude põhjal hoolivat käitumist ümbritsevasse keskkonda
  2. Lapsel on kujunenud valmisolek õppimiseks.

 

Õppe ja kasvatustegevuste ajakava 

ESMASPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

11.30-12.05  LIIKUMINE (saalis)

TEISIPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.10-10.45  MUUSIKA

11.30-12.30 UJUMINE

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

11.50-12.25 LIIKUMINE (õues)

NELJAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

11.40-12.15 MUUSIKA

REEDE

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST