Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

 

puhh

Aasta teema:  Viie meele matk

Üldeesmärgid:

Õppe – ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid

Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm.

 

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

 

Viia lastega läbi tervist edendavaid ettevõtmisi (TEL)

Jälgida rahvakalendri tähtpäevi ja kajastada neid oma õppe – ja kasvatustegevustes

Alustada õppe – ja kasvatustegevuste planeerimist projektõppena

 

 

Õppe ja kasvatustegevuste ajakava 

ESMASPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

9.55-10.15  LIIKUMINE

TEISIPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

9.50-10.10  MUUSIKA

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.15-10.35 LIIKUMINE

NELJAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

9.50-10.10 MUUSIKA

REEDE

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST