Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

puhhRühma 2016/2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

1. Laps õpib avastusõppe metoodika kaudu orienteeruma endas, ühiskonnas, kultuuris ja looduses
2. Laps tähtsustab raamatutes sisaldavate muinasjuttude ja kirjanduspalade varal eetilisi, kõlbelisi ja üldinimlikke põhiväärtusi
3. Kodu ja lasteaia koostöös kujuneb lapsel valmisolek õppimiseks

Õppe ja kasvatustegevuste ajakava 2016/2017 õppeaastal

ESMASPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

12.00 – 12.35 LIIKUMINE (saalis)

TEISIPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.15 – 11.15 UJUMINE

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

11.10 – 11.45 LIIKUMINE (õues)

11.55 – 12.30 MUUSIKA

NELJAPÄEV

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

REEDE

09.15 – 12.45 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.00- 10.35 MUUSIKA          

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST