Veskitammi lasteaed logo

Lasteaeda vastuvõtmine

Lasteaeda võetakse vastu Saue valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Saue vald.

Veskitammi Lasteaia teeninduspiirkonnad külade kaupa on järgmised: Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu.
Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks täidab lapsevanem avalduse elektrooniliselt aadressil  http://lasteaiad.sauevald.ee

Samal aadressil saab lapsevanem jälgida ka oma lapse kohta järjekorras.

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg