Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2023/2024. ÕPPEAASTA TEEMA JA PÕHIEESMÄRGID:

Aasta teema: RÕÕMSALT MÄNGIN, UURIN, AVASTAN!

Lasteaia põhieesmärgid:

1. Õppe- ja kasvatustegevus lähtub kaasaegsest õpikäsitlusest ja toetab iga lapse arengut.

2. Terviseedendus kajastub igapäevases tegevuses.

3. Koostöö toimib üksteist mõistvalt ja toetavalt igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, õpetajad,

tugispetsialistid, juhtkond, omavalitsus jt koostööpartnerid).

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED 

Esmaspäev

09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused muumi

10.05 – 10.25 Liikumine

10.45 – 11.05 Muusika

Teisipäev

09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

Kolmapäev 

09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

10.05 – 10.25 Liikumine

Neljapäev

09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

11.20 – 11.40 Muusika

Reede

09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST