Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

muumiRühma 2018/2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

ME ÕPIME KÕIKJAL!

  • Laste eneseväljendusoskust ning emotsionaalset ja  sotsiaalset arengut  on toetatud läbi lõimitud tegevuste.
  • Õuesõppe läbiviimisel on kasutatud avastusõppe elemente ja teisi aktiivõppemeetodeid.
  • Digiseadmete ja robootika vahendite  kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.
  • Laste kooliks ettevalmistamisel rakendatud aktiivõpet, kuhu on kaasatud  „Kiusamisest vaba“metoodika ning avastusõpe alajaotusega „ Avasta ilm“ ja „Avasta mõõdud“.

 

Õppe-ja kasvatustegevused 2018/2019 õppeaastal:

ESMASPÄEV

9.15 –­­­ 12.30     ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.55-11.30       LIIKUMINE saalis

TEISIPÄEV

9.15 – 12.30 ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED

9.15-9.50      MUUSIKA

11.15-12.15    UJUMINE

KOLMAPÄEV

9.15 – 12.30    ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

10.55-11-30      LIIKUMINE õues

NELJAPÄEV

9.15 – 12.30      ÕPPE –JA KASVATUSTEGEVUSED

11.55 -12.30      MUUSIKA

REEDE

9.15 –12.30       ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

9.15-9.50           RÜTMIKA

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST