Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

muumiRühma 2016/2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Lastel on kujunenud kaasamängimise ja eneseteenendamise oskused.

2. Laste üldoskuste ja kõne arengu toetamine läbi lastekirjanduse ja dramatiseeringute.

3. Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud rühma tegevusse.

4.Väärtushoiakute kujundamine tuginedes „Kiusamisest vaba lasteaed“ projekti põhimõtetele.

 

Õppe-ja kasvatustegevused 2016/2017 õppeaastal:

ESMASPÄEV

9.15 –­­­ 10.15     UJUMINE

10.15 – 12.30     ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

TEISIPÄEV

9.15 – 12.30     ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED

KOLMAPÄEV

9.15 – 12.30     ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

9.45 – 10.05     LIIKUMINE

11.20 – 11.45     MUUSIKA

NELJAPÄEV

9.15 – 12.30      ÕPPE –JA KASVATUSTEGEVUSED

REEDE

9.15 –12.30       ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

9.30 –  9.55       MUUSIKA

11.05 –11.25       LIIKUMINE (õues)