Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

Rühma 2021 / 2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppeaasta teema: VIIE MEELE MATK

Üldeesmärgid:

  1. Õppe – ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.
  2. Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm.

 

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

• Digiseadmete ja robootikavahendite kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.

• Lapse tunnetustegevuse toetamine läbi „avasta meele“ medootika.

• Lapse sisemaailma tunnetuste toetamine läbi lastekirjanduse ja lavastusmängude.

• Lapse tervisliku harjumuste kujundamine.

 

Õppe-ja kasvatustegevused

ESMASPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

9.30 – 9.55 liikumine

TEISIPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

10.45 – 11.10 muusika

KOLMAPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

9.50- 10.15 liikumine

NELJAPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

11.15 – 11.40 muusika

REEDE

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

11.15- 12.15 ujumine

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST