Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2020 / 2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

muumi

Õppeaasta teema: Laps ja raamat

Üldeesmärgid:

  • Laste tundeelu, eneseväljendusoskust  ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.
  • Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.
  • Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

  • Digiseadmete ja robootikavahendite  kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.
  • Laste sotsiaalsete oskuste ja kõne arengu toetamine läbi lastekirjanduse ja  dramatiseeringute.
  • Laste õpikeskkonna laiendamiseks viiakse läbi õppekäike.

Õppe-ja kasvatustegevused

ESMASPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

11.15 – 10.30 liikumine

TEISIPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

10.50 – 11.15 muusika

KOLMAPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

11. 25- 11.50 liikumine

NELJAPÄEV

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

9.15 -10.15 ujumine

11.10 – 11.35 muusika

REEDE

9.15-12.15 õppe-ja kasvatustegevused

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST