Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

Rühma 2022 / 2023 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppeaasta teema: VIIE MEELE MATK

Üldeesmärgid:

  • Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

  • Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe,probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm. Sel aastal rakendub avastusõpe alajaotusega ” Avasta mõõdud”
  • Laste kooliks ettevalmistamine.

Õppe- ja kasvatustegevused

ESMASPÄEV

9.15-12.45 Õppe-ja kasvatustegevused

9.20- 9.55 Muusika

10.35- 11.10 Liikumine

TEISIPÄEV

9.15-12.45 Õppe-ja kasvatustegevused

KOLMAPÄEV

9.15-12.45 Õppe-ja kasvatustegevused

10.35- 11.10 Liikumine

NELJAPÄEV

9.15- 12.45 Õppe-ja kasvatustegevused

9.55- 10.30 Muusika

11.15 – 12.15 Ujumine

REEDE

9.15-12.45 Õppe-ja kasvatustegevused

 

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST