Veskitammi lasteaed logo

Facebook

Lasteaia tutvustamiseks, tegevuste kajastamiseks ja informatsiooni edastamiseks on loodud lasteaia avalik Facebook´i  lehekülg.

Igal rühmal on oma Facebook´i lehekülg, millele omavad juurdepääsu konto looja poolt volitatud isikud. Seal kajastatakse infot ja pilte rühmades toimunud õppe- ja kasvatustegevustest.