Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2021/2022

Õppeaasta teema:  VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Õppe– ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

2. Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm – sammult metoodikad jm.

Pluuto rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Lapse tundeelu, eneseväljendusoskuse ja sotsiaalse arengu kujundamine läbi igapäeva tegevuste.

2. Laps tunneb huvi looduse ja teda ümbritseva keskkonna vastu.

3. Lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt ja sõbralikult.

4. Laps õpib mänguliste tegevuste kaudu.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

9.15-12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

10.00-10.20   MUUSIKA

TEISIPÄEV

9.15-12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

9.40-10.00   LIIKUMINE

KOLMAPÄEV

9.15-12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

10.00-10.20   MUUSIKA

NELJAPÄEV

9.15-12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

REEDE

9.15-12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

9.40-10.00   LIIKUMINE