Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2023/2024

Õppeaasta teema: RÕÕMSALT MÄNGIN, UURIN, AVASTAN!

Õppeaasta üldeesmärgid: Pluto2

1. Õppe- ja kasvatustegevus lähtub kaasaegsest õpikäsitusest ja toetab iga lapse arengut.

2. Terviseedendus kajastub laste igapäevastes tegevustes.

3. Koostöö toimib üksteist mõistvalt ja toetavalt igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond, omavalitsus jt koostööpartnerid).

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED:

Esmaspäev 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

Teisipäev 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

10.25 – 10.50  Liikumine

11.35 – 12.00  Muusika

Kolmapäev 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

Neljapäev 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

Reede 

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

10.25 – 10.50  Liikumine

11.35 – 12.00  Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Õpivaldkonnad on lõimitud, üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi. 

                                                                                                                                               Pluto2