Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2022/2023

Õppeaasta teema:  VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.

2. Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist, kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Pluuto rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Laps tunneb huvi looduse ja teda ümbritseva keskkonna vastu.

2. Laps õpib läbi mänguliste tegevuste.

3. Lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt ja sõbralikult.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

09.40 – 10.00   Liikumine

11.00 – 11.20  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

REEDE

09.15 – 12.30   Õppe- ja kasvatustegevused, mängud toas või õues

09.40 – 10.00   Liikumine

11.00 – 11.20  Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Õpivaldkonnad on lõimitud, üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi.