Veskitammi lasteaed logo

Tere tulemast Veskitammi Lasteaia kodulehele

SaueVald_vapp (2)

Veskitammi Lasteaed asub Harjumaal Saue vallas, Laagri alevikus. Lasteaiale pandi nurgakivi 2006. a septembris. Avamispidu toimus 3.septembril 2007. aastal, mida nüüd tähistame kui lasteaia sünnipäeva.

2014.aasta veebruaris avasime Laagri Kooli hoone teisel korrusel veel kolm rühma, mis 29.septembril 2017 kolisid Laagri Lasteaia ruumidesse, kus töötavad kuni nende rühmade laste kooliminekuni 2018.a .

2018/2019 õppeaastast on Veskitammi Lasteaed taas 6 rühmaline, töötab kolm 3.-6.-aastaste laste rühma ja kolm 6.-7.-aastaste laste rühma. Rühmades on sõltuvalt tingimustest hoolekogu ettepanekul kuni 24 last.

Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja õpetaja abi. Muusika-, liikumis – ja ujumistegevusi viivad läbi erialaspetsialistid. Lastega töötavad logopeed ja terviseõpetaja. Peredel on võimalus saada psühholoogilist nõustamist.

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 19.00.

Meie MISSIOON on laste igakülgse arengu toetamine, et lapsel kujuneksid eeldused koolis õppimiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks.

VISIOONIS on meie lasteaed omanäoline koostööd väärtustav mainekas lasteaed, kus on õnnelikud lapsed, rahulolevad lapsevanemad, haritud ja arenev personal.EENet_logo_kirjaga

veskitammi-lasteaed