Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

m8mmi

 2022/2023 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 

Aasta teema: Viie meele matk

Üldeesmärgid:

  • Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.
  • Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid

 

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

  • Lapse koolivalmidust on kujundatud projektõppe kaudu
  • Õppetegevustesse on integreeritud erinevad digivahendid
  • Lapsevanemad on kaasatud projektõppe tegevustesse

 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

9.15-12.45     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

9.55- 10.30  Muusika

11.10-11.45   Liikumine

TEISIPÄEV

9.15-12.45     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

KOLMAPÄEV

9.15-12.45     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

11.10-11.45   Liikumine

NELJAPÄEV

9.15-12.45     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

9.20-9.55  Muusika

10.15- 11.15 Ujumine

REEDE

9.15-12.45     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST