Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

m8mmi

 2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 

Aasta teema: Viie meele matk

Üldeesmärgid:

Õppe – ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm.

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

• Digiseadmete ja robootikavahendite kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.

• Lapse tunnetustegevuse toetamine läbi „avasta meele“ medootika.

• Lapse sisemaailma tunnetuste toetamine läbi lastekirjanduse ja lavastusmängude.

• Lapse tervisliku harjumuste kujundamine.

 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

11.05-11.30   Liikumine

TEISIPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

10.15- 10.40   Muusika

11.15-12.15 Ujumine

KOLMAPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

11.25-11.50   Liikumine õues

NELJAPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

9.20-9.45  Muusika

REEDE

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST