Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

m8mmi

Mõmmi rühma 2016 / 2017 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Metoodikat „Kiusamisest vaba lasteaed“ kasutades on lastes kujunenud esmased oskused teha valikuid hea ja halva vahel
2. Laste kõnearengut ja esinemisjulgust on toetatud muinasjuttude ja lastekirjanduse varal
3. Lastel on kujunenud esmased elementaarsed hügieeni harjumused ja eneseteenindamise oskused;
4. Koostöös lastevanematega on loodud lastele positiivne ja huvitav õpikeskkond

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava 2015/2016 õppeaastal:

ESMASPÄEV
09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused
TEISIPÄEV
09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused
09.20 – 09.40 Muusika
KOLMAPÄEV
09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevus
09.30 – 09.50 Liikumine saalis
NELJAPÄEV
09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused
09.20 – 09.40 Muusika
REEDE
09.15 – 12.15 Õppe- ja kasvatustegevused
10.30 – 10.50 Liikumine õues

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST