Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

m8mmi

2023/2024. ÕPPEAASTA TEEMA JA PÕHIEESMÄRGID:

RÕÕMSALT MÄNGIN, UURIN, AVASTAN!

1. Õppe- ja kasvatustegevus lähtub kaasaegsest õpikäsitlusest ja toetab iga lapse arengut.

2. Terviseedendus kajastub igapäevases tegevuses.

3. Koostöö toimib üksteist mõistvalt ja toetavalt igal tasandil (lapsed, lapsevanemad, õpetajad,

tugispetsialistid, juhtkond, omavalitsus jt koostööpartnerid).

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED:

Esmaspäev 

09.15 – 12.15 Kavandatud õppe-kasvatustegevused

09.50 – 10.10 Muusika

10.45 – 11.05 Liikumine

Teisipäev 

09.15 – 12.15 Kavandatud õppe-kasvatustegevused

Kolmapäev 

09.15 – 12.15 Kavandatud õppe-kasvatustegevused

10.45 – 11.05 Liikumine

Neljapäev

09.15 – 12.15 Kavandatud õppe-kasvatustegevused

09.20 – 09.40 Muusika

Reede

09.15 – 12.15 Kavandatud õppe-kasvatustegevused

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST