Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

m8mmi

Mõmmi rühma 2018 / 2019 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

ME ÕPIME KÕIKJAL!

1. Laste eneseväljendusoskust ning emotsionaalset ja  sotsiaalset arengut  on toetatud läbi lõimitud tegevuste.

2. Õuesõppe läbiviimisel on kasutatud avastusõppe elemente ja teisi aktiivõppemeetodeid.

3. Digiseadmete ja robootika vahendite  kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.

 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava 2018/2019 õppeaastal:

ESMASPÄEV

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

9.15-9.50  Liikumine saalis

TEISIPÄEV

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

10.15-11.15   Ujumine

11.55-12.30  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

9.15-9.50 Liikumine õues

NELJAPÄEV

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

10.45-11.20  Muusika

REEDE

09.15-12.45  Õppe- ja kasvatustegevused

 

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST