Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

m8mmi

 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 

Aasta teema: Laps ja raamat

 

Üldeesmärgid:

  1. Laste tundeelu, eneseväljendusoskust  ja sotsiaalset arengut on toetatud läbi lastekirjanduse ja lõimitud tegevuste.
  2. Lapse erivajadust on õigeaegselt märgatud ja tema arengut toetatud.
  3. Uued lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohanenud uue õpi- ja töökeskkonnaga, lasteaia mikrokliima on sõbralik ja last toetav.

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

  1. Kiusamisest vaba lasteaed“ ja „Samm-Sammult“ metoodikaid kasutades on lastes kujunenud esmased oskused teha valikuid hea ja halva vahel
  2. Laste kõnearengut ja esinemisjulgust on toetatud muinasjuttude ja lastekirjanduse varal
  3. Lastel on kujunenud esmased elementaarsed hügieeni harjumused ja eneseteenindamise oskused;
  4. Laps tutvub lihtsate programmeerimisvõtetega mängulisel moel – Ozobot robot

 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

10.15-10.40   Liikumine saalis

TEISIPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

9.20-9.45   Muusika

10.30-11.30 Ujumine

KOLMAPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

10.35-11.00   Liikumine õues

NELJAPÄEV

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

10.40-11.05   Muusika

REEDE

9.15-12.15     Kavandatud õppe-kasvatustegevused

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST