Veskitammi lasteaed logo

Lasteaiast väljaarvamine

Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
1) kui laps läheb kooli;
2) vanema avalduse alusel, kui laps lahkub lasteaiast;
3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema algatusel esitab vanem avalduse läbi registri  või kirjaliku avalduse direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Lapse lasteaiast väljaarvamise avaldus.doc