Veskitammi lasteaed logo

Lasteaiast väljaarvamine

Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
1) kui laps läheb kooli;
2) vanema avalduse alusel, kui laps lahkub lasteaiast;
3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema algatusel esitab lapsevanem avalduse läbi ARNO registri  kaks nädalat enne lapse lasteaiast lahkumist.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg