Veskitammi lasteaed logo

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lasteasutuse juhataja võib lapse lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
• hoolekogu nõusolekul, kui vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
• kui laps läheb kooli;
• hoolekogu nõusolekul, kui laps on puudunud lasteasutusest rohkem kui üks kuu ja vanem ei ole lasteasutusele puudumise põhjust teatanud.

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Lapse lasteaiast väljaarvamise avaldus.doc